AV-Media Region Dalarna logo

VÄCK ELEVERNAS NYFIKENHET OCH INTRESSE!

Sensavis (tidigare The 3D Classroom) stärker läraren genom att göra det enkelt att visualisera det abstrakta och förklara det komplexa. Appen är flexibel, interaktiv och tvingar inte läraren att rätta sig efter förutbestämda texter eller ljud. Innehåll inom biologi, kemi, fysik, matematik, geografi och teknik.

AV-Media Region Dalarna har gjort det möjligt för 173 skolor i regionen att till ett subventionerat pris kunna få tillgång till Sensavis interaktiva, visuella lärverktyg. Med tillägget videorättigheter kan lärarna själva skapa skräddarsydda läromedel med sina egna ord och sin egen pedagogik i kombination med det högkvalitativa innehållet i Sensavis.

 

SUBVENTIONERADE ANVÄNDARLICENSER

Varje skola kan beställa önskat antal användarlicenser med 3-års subventionerad prisplan.

VIDEORÄTTIGHETER

AV-Media erbjuder videorättigheter till ett kraftigt reducerat pris. De videos skolorna skapar kan under licensperioden delas med eleverna på skolan, mellan kollegor men även mellan skolor så länge alla inblandade är rätt licensierade.

ANVÄNDNING 

Sensavis kan installeras och användas på vanliga stationära och bärbara Windows-datorer. Kan kombineras med 2D-TV / projektor eller 3D-TV och 3D-glasögon, interaktiva skrivtavlor (smartboard, Promethean boards) och interaktiva projektorer. Mer information om hårdvarukrav, inspirationsfilmer med mera finns på www.sensavis.com/sv

BOKA GENOMGÅNG

Du kan se Sensavis på AV-Media, Myntgatan 2 i Falun. Kontakta oss på telefon 023-77 70 70 för att boka möte.

Du kan även kontakta Marvin Turkia på Sensavis för att boka en demo på er skola.

 

VISA

Inkludera alla elever i lärprocessen

- Förenkla det abstrakta och komplexa

- Öka elevernas intresse och motivation

- Skapa en gemensam bild att utgå ifrån, utforska och fördjupa tillsammans

SKAPA

Skapa individanpassade utbildningsfilmer

- Skapa och anpassa utbildningsmaterial.

- Bygg en gemensam resursbank inom skolan.

- Stärk lärandet tillsammans med din pedagogik och röst.

AKTIVERA

Lär genom att utforska och upptäcka

- Gör eleverna till aktiva producenter.

- Låt eleverna lära av och med varandra.

- Möjliggör för eleverna att fördjupa, bredda och förstå sitt eget lärande.

KONTAKT

SENSAVIS

Marvin Turkia

marvin.turkia@sensavis.com

070-608 34 65

sensavis.com/sv


 

AV-MEDIA REGION DALARNA

Ann-Sofie Olsson

023-777 073

regiondalarna.se